เกี่ยวกับเรา VRHappyRunner


VRH หรือ VRHappyRunner Team คือกลุ่มเพื่อนผู้รักในการวิ่ง และเล็งเห็นถึงความสุขในการวิ่งโดยปราศจากเงื่อนไขที่จะทำให้เราเกิดความลำบากในการวิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ หรือเรื่องของเวลา ก็ตาม เช่น บางคนชอบวิ่งตอนเช้า แต่บางคนชอบวิ่งตอนเย็น เป็นต้น พวกเราคิดว่าทุกคนที่รักในการวิ่งเหมือนกัน อยากวิ่งเมื่อไร ที่ไหน เวลาใดก็ได้ ขอแค่เราได้วิ่งเพื่อสุขภาพของเรา จึงเป็นที่มาของการรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนการวิ่งในรูปแบบ Virtual Run ทำให้เราสามารถวิ่งได้อย่างยืดหยุ่น ไร้ข้อจำกัดมากขึ้น และมีความสุขกับการวิ่งที่เรารักอย่างแท้จริง

 

มารู้จักกับ VRH หรือ VRHappyRunner Team มากขึ้นที่ :-

Line@ ID : @vrhappyrunner

Facebook : facebook.com/VRHappyRunner/

Website : www.vrhappyrunner.com

E-mail : info@vrhappyrunner.com